Cookie beleid Always Forward

De website van Always Forward is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

Medische zaken

Medische zaken

Inleiding
Medische Zaken heeft een prominente plaats in de organisatie van Always Forward.

Het bestuur heeft een verantwoordelijke voor Medische Zaken aangesteld die bestuurlijk valt onder het bestuur. Daarnaast zijn er raakvlakken met de bestuursportefeuille Veiligheid- en Supporterszaken.

Medische Zaken binnen de vereniging wordt derhalve opgesplitst in:
1. Veiligheid (EHBO, AED, BHV)
2. Voetbal (voetbal / selectieteams)

Hierna volgend een korte omschrijving van de werkorganisatie en de werkwijze van zowel het Veiligheids- als het Voetbaldeel van Medische Zaken.

1. Medische Zaken - Veiligheid

1.1 EHBO
De vereniging dient te beschikken over een EHBO-groep welke een groot aantal gediplomeerde EHBO-ers bestaat. De EHBO-groep staat onder leiding van een coördinator die rapporteert aan het Bestuur en/of secretaris.

Jaarlijks wordt voor de EHBO-groep een EHBO-herhalingscursus georganiseerd bij voorkeur op ons complex. Daar waar mogelijk mogen / kunnen de EHBO-ers de cursus ook volgen via de plaatselijke EHBO-afdeling, via hun werkgever of anderszins.
In deze herhalingscursus wordt ook reanimeren en bedienen van de AED geïnstrueerd.

Gedurende het seizoen wordt naast de EHBO-herhalingscursus minimaal tweemaal per jaar een instructieavond gehouden waarin specifiek wordt ingezoomd op EHBO-(be)handelingen gericht op voetbalblessures (knie, enkel, hamstring, etc.)
Naast de instructieavonden worden ook enkele "bijeenkom-avonden" gehouden waarin met name de opgedane ervaringen van de EHBO-ers worden besproken. Tevens worden met de gehele EHBO-groep evaluatie-avonden gehouden waarin de opgedane organisatorische ervaringen worden besproken.

Aan het einde van de gang bij de kleedkamers in het hoofdgebouw bevindt zich de medische ruimte waarin de EHBO-materialen in koffers en tassen worden bewaard. In deze ruimte vinden ook de EHBO-behandeling plaats voor zover de behandeling niet eerder ter plaatse is uitgevoerd.

Aangezien een EHBO-behandeling de hoogste prioriteit heeft dient de medische ruimte op de wedstrijdzaterdagen en tijdens verenigingsactiviteiten vrij gehouden te worden. In afstemming met de dienstdoende EHBO-er kan de ruimte worden gebruikt voor bijvoorbeeld het tapen of masseren van op dat moment actieve voetballers. Te allen tijde heeft de EHBO-behandeling
echter de hoogste prioriteit derhalve dient de medische ruimte hiervoor direct vrij gemaakt te worden.

Voorafgaande en gedurende het seizoen dienen de EHBO-tassen en koffers van het juiste EHBO-materiaal voorzien te worden. Ook de voorraad EHBO-materialen dient op orde te zijn. De EHBO-coördinator draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en doet dit in afstemming met de manager Medische Zaken.

De EHBO-koffers, tassen en materialen worden opgeborgen in de afsluitbare kasten / laden in de EHBO-ruimte. Het afsluiten geschiedt middels een sleutel welke in bezit is van de EHBOcoördinator. Een tweede sleutel is in bezit van de secretaris van de jeugdcommissie of de dienstdoende bestuurslid (in de bestuurskamer).

Naast de EHBO ruimte bevinden zich een EHBO tas / koffer / doos in de hierna volgende ruimten. Deze EHBO koffers / tassen / dozen worden voorafgaande aan het seizoen en tijdens de winterstop gecontroleerd en aangevuld met de juiste EHBO materialen.
- EHBO ruimte
- Bestuurskamer
- Kantine, clubgebouw (in de keuken)

Tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal dienen de dienstdoende EHBO-ers ervoor zorg te dragen dat ze in bezit zijn van de (moeder)sleutel van het middendeel van de tribune. De afgesloten deuren dienen immers snel geopend te kunnen worden in verband met de directe bereikbaarheid van de AED-apparatuur.

1.2 AED
De vereniging beschikt over een 3-tal AED apparaten.

Als de AED niet functioneert wegens een technisch mankement, wordt een waarschuwings-audiosignaal gegeven. Vervolgens kan contact worden opgenomen met de kantine beheerder Eric Schipp.

De AED-groep staat onder leiding van een coördinator. Jaarlijks worden de AED-ers uitgenodigd tot het volgen van de AED-herhalingscursus. Hiertoe is geen verplichting; wel wordt nadrukkelijk het belang van het volgen van deze cursus gecommuniceerd. Daar waar mogelijk mogen / kunnen de AED-ers de cursus ook volgen via de plaatselijke EHBO-afdeling, via hun werkgever of anderszins.

1.3 BHV
Hoewel er bij de vereniging nog geen sprake is van een actieve BHV-groep zijn al wel een aantal activiteiten op dit gebied ontplooid. De inzet van de vereniging is om een BHV-groep te hebben die uit minimaal 6 gediplomeerde BHV-ers bestaat. De BHV-groep staat onder leiding van een coördinator.

Jaarlijks worden de BHV-ers uitgenodigd tot het volgen van de BHV-herhalingscursus. Hiertoe is geen verplichting; wel wordt nadrukkelijk het belang van het volgen van deze cursus gecommuniceerd. Daar waar mogelijk mogen / kunnen de BHV-ers de cursus ook volgen via hun werkgever of anderszins.

Gedurende het seizoen wordt de BHV-groep verschillende malen (voorafgaande, tijdens en na afloop van het seizoen) bij elkaar geroepen waarin de lopende (veiligheids- en mogelijk medische) zaken worden besproken. Tevens kan er instructie plaatsvinden gericht op (organisatorische) zaken die zich bijvoorbeeld op medisch gebied kunnen voordoen.

De BHV-groep draagt zorg- en is verantwoordelijk voor de (mogelijk daadwerkelijke) uitvoering van het zogenaamde ontruimingsplan. In dit ontruimingsplan wordt ook de inzet van o.a. de EHBO genoemd.

2. Medische Zaken - Voetbal
De vereniging heeft een medische staf die tot taak heeft om spelers van zowel selectie teams als niet-selectie teams zo optimaal mogelijk te laten presteren binnen hun voetbalteam. Dit gebeurt door middel van advisering en instructie ter voorkoming van blessures of behandeling van opgelopen blessures opdat spelers zo snel en verantwoord mogelijk hun plaats binnen het team weer kunnen innemen. Daarnaast heeft dit tot taak de technische staf van selectieteams te adviseren met betrekking tot fysieke- en medische aspecten.

2.3 Verzorgingsmateriaal
Voorafgaand en gedurende het seizoen dienen de verzorgingskoffers van het juiste verzorgingsmateriaal voorzien te worden. Ook de voorraad verzorgingsmaterialen dient op orde te zijn. De verzorger van Always Forward draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en doet dit in afstemming met de overige verzorgers en de manager medische staf.
De verzorgingskoffers en materialen worden opgeborgen in de af te sluiten kasten / laden welke aanwezig zijn in de medische ruimte.
Ook de EHBO koffers / tassen, welke zich in de verschillende ruimten op ons complex bevinden (zie hoofdstuk 1.1.) dienen aan het begin van het seizoen en tijdens de winterstop voorzien te worden van de juiste materialen.
De EHBO-coördinator draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en doet dit in afstemming met de verzorger van Always Forward.

2.5 Meer informatie
Uitgebreide informatie omtrent voorkomen van o.a. blessures is te vinden op de website van VeiligheidNL. VeiligheidNL zet zich al meer dan 30 jaar in om het aantal ongevallen in Nederland te verlagen. We monitoren alle ongevallen in Nederland en ontwikkelen effectieve programma’s om veilig gedrag te stimuleren daar waar dat nodig is. Voor meer informatie kunt u via het logo hieronderstaand terecht.

veiligheid.PNG

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!