• Reactie voorzitter Always Forward naar aanleiding van artikel in het NHD van vandaag:  

  14 jan 2020
 • Zoals u wellicht in het NHD heeft gelezen, is er een voor het bestuur zeer onaangename situatie ontstaan tussen twee leden van onze club, waaronder een bestuurslid. Beide personen hebben bij de politie aangifte gedaan.

  Het bestuur van Always Forward heeft deze situatie vanaf het eerste moment zeer serieus genomen. Na de eerste aangifte bij de politie hebben wij al externe expertise ingeschakeld, zodat er zorgvuldig en onbevooroordeeld gehandeld wordt.

  Voor wat betreft de ruzie tussen de twee leden/vrijwilligers wachten wij als bestuur het werk van de politie af. Hangende dit onderzoek hebben wij beide personen op non-actief gezet en beide personen gevraagd, met inachtneming van een vervolgactie van de politie, een radiostilte in acht te nemen. Beiden zijn hiermee akkoord gegaan, waardoor de resultaten in rust af te wachten waren.

  Het bestuur betreurt het dat een van de betrokken personen vervolgens actief en met een eenzijdig verhaal de media gezocht heeft, vooral ook omdat wij als bestuur hangende het onderzoek niet in staat zijn om hier echt inhoudelijk op in te gaan. Always Forward is een vereniging met leden, ouders en vrijwilligers. Spanningen en meningsverschillen horen hier onvermijdelijk bij. De handelwijze die wij in deze zaak tegenkomen, gaat echter alle perken te buiten.

  Ik hoop u in een later stadium meer helderheid te kunnen geven, maar vraag voor nu begrip voor de terughoudendheid die ik als voorzitter, gezien de actuele situatie, moet betrachten.

   

  Willem Kluft

  Voorzitter SV Always Forward

rfwbs-slide