• Matthieu Entius

    3 okt 2021
  • Matthieu…. ‘Alles voor de club’

    Het honderdjarig bestaan van zijn club heeft hij gelukkig mogen meemaken. Op zijn eigen, bescheiden manier heeft hij nu afscheid genomen. Zijn laatste bezoek aan de club was zaterdag j.l.. Vanmorgen kwam het bericht dat hij is overleden. 90 jaar oud. Clubicoon. Erelid met een enorme staat van dienst in de jaren dat hij zich voluit kon geven aan zijn grote passie (hobby kan niet gezegd worden). Op alle terreinen van ons verenigingsleven was hij actief. Speler, geleider, bestuurslid, vrijwilliger, trekker van de kar bij vele projecten in de ontwikkeling van de club en de accommodatie. En dat nooit op de voorgrond. Maar met een geweldig effect van zijn bemoeienis. ‘Horen, zien en zwijgen’, zo karakteriseerde hij zelf zijn rol in het interview dat in het boek ’75 AF in Zwart Wit’ een voortreffelijk beeld geeft van zijn status in de vereniging. Trouw aan de club tot gisteren.

    De vereniging is hem zeer veel dank verschuldigd. De waardering voor zijn bijdragen heeft hij gelukkig jaren mogen ervaren, tot op het laatst actief als medewerker in de onderhoudsploeg.

    Matthieu Entius, moge hij nu rusten in vrede.   

rfwbs-slide