• Huishoudelijk Reglement

    Het huishoudelijk reglement geeft weer welke taken en rollen er zijn binnen de vereniging Always Forward en welke taken en verantwoordelijkheden zij hebben.

rfwbs-slide