• Gedragsregels

  Always Forward: Meer dan een club

  Gedragsregels

  Wat verwachten wij van een trainer:
  de trainer

  • heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
  • zorgt ervoor dat er zuinig wordt omgegaan met de velden en trainingsmaterialen.
  • zorgt ervoor dat de velden na de training leeg zijn en de materialen netjes opgeruimd.
  • gebruikt geen alcohol en tabak tijdens de (jeugd)training je hebt een voorbeeldfunctie naar de kinderen toe.
  • kijkt na de training de gebruikte kleedkamer na en veegt deze zo nodig aan.
  • draagt zorg voor het uitdoen van de verlichting op het veld, in de kleedkamers en het voetbalcomplex na detraining als er geen andere teams meer zijn.
  • sluit het sportcomplex af als deze de laatste is op het complex.
  • rapporteert wangedrag van spelers, ouders aan de commissie Normen en Waarden.

  Wat verwachten wij van een (bege)leider/coach:
  als (bege)leider/coach

  • heb je een voorbeeldfunctie voor je team.
  • sta je voor positief coachen langs de lijn en geef je het juiste voorbeeld aan de spelers, je schreeuwt en of scheld niet en blijft ten alle tijden rustig.
  • heb je respect voor de spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
  • ben je op tijd aanwezig voor de wedstrijden en bij afgelastingen breng je het team op de hoogte.
  • ben je verantwoordelijk voor de opstelling van het team.
  • ben je verantwoordelijk voor het invullen van de digitale wedstrijdformulieren.
  • ontvang je de tegenpartij en de scheidsrechter.
  • draag je zorg voor de kleedkamer, zowel uit als thuis moeten ze netjes worden achter gelaten.
  • ben je verantwoordelijk voor het beschikbaar materiaal zoals bijvoorbeeld de wedstrijdballen.
  • ga je niet in tegen het besluit van de scheidsrechter.
  • gebruik je geen alcohol en tabak tijdens de wedstrijd je hebt een voorbeeldfunctie.
  • rapporteer je wangedrag of andere problemen voor/tijdens of na de wedstrijd aan de commissie Normen en
  • Waarden.


  Wat verwachten wij van een speler of verenigingslid:

  • Je bent een teamspeler, sportiviteit naar elkaar staat voorop.
  • Je zorgt dat je op de trainingen aanwezig bent en als je niet kan geef je dat tijdig door aan de trainer.
  • Tijdens de trainingen toon je inzet en respect naar de trainer toe.
  • Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen geef je dat op tijd door aan de coach/(bege)leider.
  • Als je sponsorkleding van de club mag gebruiken ga je daar netjes en zuinig mee om.
  • Tijdens wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je teamgenoten en tegenstanders.
  • Je hebt RESPECT voor je eigen teamgenoten, de tegenstander, leiders/coaches, publiek, grensrechters, scheidsrechter met andere woorden voor IEDEREEN die zich in en rondom het veld bevinden.
  • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, coach, leider en grensrechters tijdens wedstrijden.
  • Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden, zo ook op de kleedkamers en velden.
  • Je ruimt je eigen rotzooi/afval op en gooit het in de vuilnisbakken.
  • Voetbalschoenen in de kantine zijn verboden.
  • Je maakt je voetbalschoenen buiten schoon voordat je de kleedkamer in gaat.
  • Fietsen en brommers worden geplaatst op de hiervoor bedoelde ruimte.
  • Langs de velden en bij de kantine en kleedkamers is het voetgangersgebied en dus verboden voor alle vervoermiddelen met uitzondering van mindervalide vervoermiddelen.