• Contributie

  Contributie

  Always Forward is een vereniging van leden. Samen zijn we de club en samen genieten we van voetbalplezier. Maar dat kan alleen als we allemaal onze contributie betalen. Op deze pagina vind je meer informatie over de contributie en de betaling daarvan. Heb je vragen over de contributie? Stuur dan een e-mail naar contributie@alwaysforward.nl.

   

  Factuur per e-mail

  Je ontvangt elk seizoen per e-mail een factuur voor de contributie. Zorg dus dat de club je juiste e-mailadres heeft. Wijzigingen in je e-mailadres kun je doorgeven via leden@alwaysforward.nl

   

  Betaling liefst via automatische incasso

  Het is het makkelijkste én het meest voordelig als je de contributie betaalt via automatische incasso. Heb je nog geen machtiging voor automatische incasso gegeven, door de volgende link te volgen, https://www.alwaysforward.nl/wp-content/uploads/alwaysforward/machtiging-autom.incasso.docx kan het machtigingsformulier worden opgevraagd. Mail het ingevulde machtigingsformulier naar leden@alwaysforward.nl

   

  Toeslag zonder automatische incasso

  Betaal je zónder automatische incasso, dan komt er een toeslag van €8,- bovenop de contributie. Een extra reden om alsnog te kiezen voor automatisch betalen.

   

  Selectiebijdrage

  Spelers van selectieteams krijgen extra faciliteiten. Daar betalen ze een selectiebijdrage voor die bovenop de contributie komt. 

   

  Hoogte van de contributie

  De contributie wordt elk jaar door de leden vastgesteld in de jaarvergadering.

   

  Voor seizoen 2022/2023 gelden de volgende bedragen:

 • Betaling op basis van voorlopige indeling

   

  Bij het opstellen van de factuur gaan we uit van de voorlopige teamindeling zoals die op de website wordt gepubliceerd. Mocht een lid tussentijds uit de selectie gaan of toegevoegd worden aan de selectie, dan wordt een evenredig deel van de contributie teruggestort dan wel in rekening gebracht. Als er te veel is betaald, omdat je tussentijds niet meer ingedeeld bent als selectie speler stuur dan een mail naar contributie@alwaysforward.nl, met daarbij het lidmaatschapsnummer en bankrekeningnummer.

  Debiteuren365.nl

  Namens Always Forward controleert Debiteuren365.nl de betaling van de contributie. Mocht er iets mis gaan met de betaling, of als je vergeet te betalen, dan zal Debiteuren365 namens Always Forward contact met je opnemen.

  Als je niet betaalt...

  ...dan ontvang je van Debiteuren365 een herinnering om alsnog te betalen. Hou er rekening mee dat het niet betalen van de contributie kan leiden tot een speelverbod. Maar natuurlijk laat je het niet zover komen! Gewoon netjes op tijd betalen voorkomt gedoe en zorgt ervoor dat we de club draaiend kunnen houden. Nog makkelijker is automatisch betalen. Dat is ook nog eens goedkoper! Heb je nog geen machtiging voor automatische incasso gegeven, dan kun je dat doen via het formulier dat je via onderstaande link kunt downloaden.

  Moeite met betalen?

  Als je door omstandigheden niet alles in één keer kunt betalen, dan kun je in overleg een betalingsregeling afspreken met Always Forward. Neem daarvoor tijdig contact met ons op via info@debiteuren365.nl

  Stichting Leergeld West-Friesland

   Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

  Heeft  u een aanvraag ingediend bij Stichting Leergeld West Friesland en hiervoor een beschikking ontvangen waaruit blijkt dat zij de contributie zullen betalen stuur deze dan gelijk door naar info@debiteuren365.nl

  Opzeggen? Doe het vóór 31 mei

  Het voetbalseizoen loopt van 1 september t/m 31 mei. Als je wilt opzeggen (liever niet natuurlijk!), doe dat dan vóór 31 mei. Als je ná 31 mei opzegt ben je automatisch lid voor het nieuwe seizoen en moet je ook voor het nieuwe seizoen contributie betalen. Verder vindt er géén restitutie plaats op de contributie. Dat betekent dat je dus voor het hele seizoen contributie betaalt, ook als je tussentijds opzegt of geblesseerd raakt.

  Overschrijven naar andere vereniging

  Je kunt alléén overgeschreven worden naar een andere vereniging als alle contributie, boetes en eventuele openstaande bedragen zijn betaald. Is er nog iets niet betaald, dan kan er niet overgeschreven worden.

  Formulier automatische incasso

 • Contributiereglement

  Artikel 1
  a. Als gevolg van artikel 8, lid 1 van de Statuten sv Always Forward dienen leden jaarlijks contributie te betalen die bij besluit van de algemene ledenvergadering is vastgesteld.
  b. Het sv Always Forward bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

  Artikel 2
  a. Aan de leden die aan sv Always Forward geen machtiging tot automatische incasso van de contributie hebben afgegeven wordt een toeslag van € 8,00 berekend.
  b. In overleg met het bestuur bestaat de mogelijkheid tot een betalingsregeling.
  c. Indien het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar wordt beëindigd vindt geen restitutie van contributie plaats (Statuten sv Always Forward artikel 8, lid 3).

  Artikel 3
  a. De facturen voor de betaling van de contributie worden door sv Always Forward in juli verstuurd aan de leden die sv Always Forward niet hebben gemachtigd tot automatische incasso van de contributie.
  b. De contributie van de leden die sv Always Forward hebben gemachtigd tot automatische incasso van de contributie wordt in juli geïnd.

  Artikel 4
  Voor de in artikel 1, lid 2 genoemde ontheffing komen in aanmerking:
  a. Ereleden zoals bedoeld in de Statuten Sv Always Forward artikel 8 lid 2.
  b. Als gevolg van artikel 4, lid 3 van de Statuten Sv Always Forward zij die een functie binnen sv Always Forward vervullen of gaan vervullen waarvoor het lidmaatschap van de KNVB vereist is, maar niet deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde competities en wedstrijden.

  Artikel 5
  a. Bij aanmelding als lid tijdens het verenigingsjaar vóór 1 januari is de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd.
  b. Bij aanmelding als lid tijdens het verenigingsjaar na 1 januari is 50% van de contributie verschuldigd.

  Artikel 6
  a. De contributie dient uiterlijk 1 september aan sv Always Forward te zijn voldaan.
  b. Indien een lid per 1 september niet aan de contributieverplichting heeft voldaan wordt het lid hieraan per omgaand door sv Always Forward schriftelijk herinnerd.
  c. Indien een lid, na herinnering, per 15 september nog niet aan zijn contributieverplichting heeft voldaan volgt per 1 oktober een verbod op deelname aan alle activiteiten van sv Always Forward en de KNVB.(zie art. 6.b in gebreke stelling)
  d. Het verbod op deelname aan de activiteiten van sv Always Forward en de KNVB wordt opgeheven zodra het lid heeft voldaan aan alle contributieverplichtingen.
  e. Indien een lid per 1 november de contributie nog niet heeft voldaan wordt door het bestuur van sv Always Forward het lidmaatschap beëindigd (Statuten Sv Always Forward artikel 10, lid 2). De vordering van de contributie zal worden overgedragen aan een incassobureau; de bijkomende kosten zijn voor rekening van het betrokken (ex-)lid.
  f. Indien de incasso door sv Always Forward niet geïnd kan worden wordt voor dat seizoen direct een factuur (met € 8,00 toeslag) verstuurd.
  g. Bij het sturen van een herinnering van in gebreke stelling wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening gebracht.

  Artikel 7
  Afmelden van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren voor 31 mei bij de ledenadministratie. Bij niet tijdig afmelden wordt de bondscontributie van de KNVB in rekening gebracht, vermeerderd met een opslag van € 8,-- administratiekosten.

  Artikel 8
  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het sv Always Forward Bestuur.
  Dit contributiereglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van datum 2009 en is per direct geldig.