• CNW | COMMISSIE NORMEN EN WAARDEN

    De CNW is er vanwege het bevorderen en bewaken van het sportief gedrag op en rond de voetbalvelden. Het stimuleren van een veilig sportklimaat.

    De CNW reageert op een melding van een incident, situaties die niet redelijkerwijs worden opgelost.  Na een melding start een procedure, gesprekken met betrokkenen en een gevolg of sanctie.  Dit aan de hand van vastgelegde richtlijnen en criteria.

    De commissie bestaat uit drie personen, die steeds per 2 een melding aanpakken. De KNVB gebruikt deze CNW als voorbeeld naar andere voetbalverenigingen.

    Aan het einde van het seizoen is er een jaarverslag met de cijfers en feiten van meldingen. Dat dit anoniem is, spreekt voor zich.  De CNW is bereikbaar via cnw@alwaysforward.nl

rfwbs-slide