• Inschrijven bij Always Forward

  Wat leuk dat je interesse hebt om lid te worden. Always Forward is een grote vereniging waarin we samen alles organiseren, deelnemen aan of genieten van voetbalsport. Na het aanmelden wordt de inschrijver automatisch op de wachtlijst geplaatst. De groepsleider neemt vervolgens contact met jou op zodra er plek voor de inschrijver is gevonden en/of er vragen zijn over de inschrijving. Indien jij vragen hebt kun je de contactgegevens van de groepsleider vinden op onze website onder het menu Club of mailen naar contact@alwaysforward.nl.

 • Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  Machtiging

  https://www.alwaysforward.nl/wp-content/uploads/alwaysforward/2019/10/Machtiging-mail-inzake-afgeven-automatische-incasso-12092019.docx

  Mail deze machtiging naar leden@alwaysforward.nl


  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Always Forward om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per jaar, boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal Always Forward de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.

  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk of per email t.a.v. de Ledenadministratie van Always Forward (leden@alwaysforward.nl).

  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Always Forward van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.